Grochowska 263 – Święty Ekspedyt.

Święty Ekspedyt jest patronem spraw pilnych, a jak można dowiedzieć się z tablicy umieszczonej na fasadzie kamienicy przy ulicy Grochowskiej 263 również żeglarzy, handlowców, studentów i egzaminatorów.

Budowę kamienicy według projektu Henryka Barucha ukończono w roku 1936. Zleceniodawcą był Abraham Rubinsztajn, będący wyznawcą judaizmu. By zachęcić katolickich lokatorów do wynajmowania mieszkań w nowym budynku polecił umieścić figurę świętego Ekspedyta.

Tuż przed wybuchem wojny kamienica zmieniła właścicieli. Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Praga Południe | Dodaj komentarz

Pan od dróg – Franciszek Ksawery Christiani.

W raporcie Rady Stanu Królestwa Polskiego, przedstawionym w roku 1818 czytamy: Drogi zostały w pierwotnym stanie i po jakich toczyły się proste wozy pierwszych sarmatów, po takich kształtne i kosztowne kwitnących rękodzielni powozy, z szkodą i niebezpieczeństwem podróżnych, mocować się muszą. Przystępy do samej stolicy kraju utrudniały albo tamujące pośpiech piaski, albo w czasach słotnych grząskie błota.

Sytuacja na traktach młodego Królestwa Polskiego była wręcz tragiczna do tego stopnia, że nawet car wyraził zaniepokojenie sytuacją komunikacyjną w nowej prowincji Imperium Rosyjskiego.

Z sytuacją musiał zmierzyć się namiestnik Józef Zajączek. Największym zmartwieniem namiestnika było zapewnienie finansowania budowy nowych traktów. Ten i wiele innych problemów, związanych z budową dróg rozwiązał pan, spoczywający dzisiaj pod nagrobkiem o kształcie rzymskiego sarkofagu w alei katakumbowej na Starych Powązkach.

Wiele jest takich nagrobków na na powązkowskim cmentarzu i mało kto zwraca na niego uwagę, a jeśli już, to bardziej uwagę przykuwa herb z jednorożcem i delfinem na tarczy niż nazwisko zmarłego.

A tymczasem zdecydowanie powinni nazwisko zapamiętać kierowcy podróżujący z Warszawy w różnych kierunkach Polski.

W roku 1819 powołano Dyrekcję Jeneralną Dróg i Mostów Królestwa Polskiego a na jej czele stanął generał Franciszek Ksawery Christiani.

Portret Franciszka Ksawerego Christianiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Franciszek Ksawery Christiani urodził się w Dukli na Podkarpaciu 4 listopada 1772. Jako osiemnastoletni, pełen ambicji, młodzian udał się na studia techniczne do Austrii. Po zakończeniu nauki krótko, acz intensywnie, służył w armii austriackiej, by porzucić karierę wojskowego na rzecz kariery inżyniera drogowego. Podjął pracę w austriackiej dyrekcji dróg, a ponieważ był nie tylko znakomitym inżynierem ale również doskonałym organizatorem, błyskawicznie awansował.

Dzięki odniesionym sukcesom w Galicji i poparciu przyjaciół w roku 1819 stanął na czele Jeneralnej Dyrekcji Dróg Królestwa Polskiego.

Personel Jeneralnej Dyrekcji zaliczany do Cesarskiego Korpusu Inżynierów Komunikacji i otrzymywał stopnie wojskowe. Stąd też Christiani został najpierw awansowany do stopnia generała-majora, a od 1836 roku generała-lejtnanta

Do roku 1820 chłopi mieszkający przy traktach zobowiązani byli przepracować jeden dzień w tygodniu przy remoncie lub budowie drogi. Franciszek Christiani zamienił ten obowiązek na możliwość wnoszenia opłat i w ten sposób pozyskał środki na budowę traktów.

Grób Franciszka Ksawerego Christianiego na Starych Powązkach w Warszawie.

Później trakty finansowały się same – podróżni musieli wnosić opłaty za przejazd mostami (wysokość opłaty zależała od długości przeprawy) oraz niewielkie opłaty za użytkowanie drogi. Zatem podatek drogowy i bramki na autostradach nie są niczym nowym.

Później trakty finansowały się same – podróżni musieli wnosić opłaty za przejazd mostami (wysokość opłaty zależała od długości przeprawy) oraz niewielkie opłaty za użytkowanie drogi. Zatem podatek drogowy i bramki na autostradach nie są niczym nowym.

Przy traktach budowano zajazdy, umożliwiające zmianę koni, zaspokojenie głodu lub nocleg. Wprowadzono również słupki milowe, w niebezpiecznych miejscach pojawiły się barierki, a każdą miejscowość oznaczono na wjeździe tablicą z nazwą.

Po upadku Powstania Listopadowego Franciszek Ksawery Christiani zachował stanowisko, choć zmieniła się nazwa instytucji.

W latach 1819 – 1842 pod dyrekcją generała wybudowano 2195 kilometrów dróg bitych, powstało dwadzieścia traktów w tym brzeski do Terespola, lubelski, krakowski, kowieński, kaliski.

Z polecenia Franciszka Ksawerego „prostowano” drogi, osuszając bagna, budując nasypy i mosty a nawet dokonywano małych „rewolucji”. Jedną z nich było przeniesienie Traktu Lubelskiego z lewego na prawy brzeg Wisły.

Herb Jarosław.

Franciszek Christiani był autorem pierwszych podręczników w języku polskim, traktujących o budowie dróg oraz szeroko rozumianej infrastrukturze drogowej.

Za zasługi przy budowie dróg, 14 stycznia 1840 roku, władze nadały Christianiemu herb własny „Jarosław”.

Obecnie herbu tego używa gmina Orońsko, gdyż od roku 1834 właścicielem wsi był właśnie generał Franciszek Ksawery.

Tu pozwolę sobie przytoczyć cytat ze strony gminy:

(…) Po roku 1834, kiedy właścicielem Orońska został Christiani, wieś w całości została przemieszczona na wyżej położone tereny i zlokalizowana wokół nowej drogi wiejskiej poprowadzonej prostopadle do przebiegającego przez wieś traktu krakowskiego.

Poza tym Christiani uporządkował we wsi inne drogi, wszystkie też obsadził drzewami. Jego staraniem pobudowano też nowe i uzdatniono dawne ujęcia wody, tzw. „wodociągi” dla Orońska i Krogulczy Suchej.

Na częściowo zwolnionych przez wieś terenach zaprojektował i w znacznej części zrealizował park i ogrody.

Przebudowa wsi w jeden organizm osiedleńczy była dla właściciela poważnym wysiłkiem. Intencją Christianiego było stworzenie nowoczesnego Orońska, co wiązało się z powstającą wielką inwestycją drogową – traktem krakowskim, którego był projektantem. Budowa traktu krakowskiego była prawdziwą rewolucją.

Jako pierwsza na tym terenie bita droga nie tylko znacznie skracała odległość, ale przede wszystkim otwierała prawdziwie szeroki świat. Wieś stawała się więc punktem przystankowym dla podróżnych, z obszernym zajazdem, a także pocztą. (…)

Franciszek Christiani zmarł 7 czerwca 1842 w gmachu Dyrekcji pracując do końca.

 

I jeszcze mała dygresja.

Po zakończeniu budowy traktu do Brześcia, z inicjatywy Stanisława Staszica ustawiono w Warszawie w roku 1825 obelisk upamiętniający zakończenie budowy drogi. Kopia obelisku stanęła wkrótce na drugim końcu drogi.

Odsłonięcia warszawskiego obelisku dokonano 21 maja 1825 a na płaskorzeźbach autorstwa Pawła Malińskiego znaleźli się nie inżynierowie i projektanci ale zwykli robotnicy pracujący przy budowie drogi.

Był to pierwszy pomnik na ziemiach polskich upamiętniający zwykłych, ciężko pracujących ludzi a nie osoby wybitne.

Pomnik, z przedstawieniami upamiętniającymi trud robotników budujących drogę w kierunku Brześcia stoi do dzisiaj przy ulicy Grochowskiej.

Pomnik, z przedstawieniami upamiętniającymi trud robotników budujących drogę w kierunku Brześcia stoi do dzisiaj przy ulicy Grochowskiej.

Pomnik można zobaczyć w dowolnym momencie a jadąc jednym z traktów warto wspomnieć generała Franciszka Ksawerego Christianiego.

Zainteresowanych szerszym rozwinięciem tematu zapraszam pod poniższe linki:

Artykuł na stronię „Mówią wieki”: http://mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=118

Artykuł na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg: https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/5513/walec-wyladowal-na-litewskim

Artykuł w formacie .pdf: https://tinyurl.com/y6v7cbxo

 

*Arek*

https://www.facebook.com/ArktourWHU

http://www.zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU/

Opublikowano Grochów | Dodaj komentarz

O pewnym grobie i prezydenckiej lasce.

Grób prezydenta Woydy przy prawej krawędzi zdjęcia.

Gdy konserwatorzy przystępowali do pracy przy pomniku stojącym na grobie na Cmentarzu Ewangelicko Reformowanym nie wiedzieli do kogo należy. Ozdobny obelisk sugerował, że spoczęła tu osoba wybitna i zamożna.

Niektórzy badacze dziejów cmentarza uważali, że w mogile może spoczywać Jerzy Butzau, hajduk królewski, trafiony 3 listopada 1771 roku kulą, przeznaczoną dla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wtedy to konfederaci barscy porwali władcę. (Ta historia to materiał na osobną notatkę).

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii, Wola | Dodaj komentarz

Razura cyrulika Jucha.

Rynek Starego Miasta. Kamienica przez krótki czas należąca do nadwornego lekarza trzecia od lewej strony.

– Tu mamy Zamek Królewski, tu dzwon na Kanonii, panorama Pragi, rynek Starego Miasta…

Wycieczki pędzą, chłoną wzrokiem zabytek za zabytkiem, patrzą na całość, a szczegóły umykają.

Któraż z grup zatrzyma się, by przeczytać fraszkę Antoniego Słonimskiego, umieszczoną na froncie kamienicy opatrzonej adresem Rynek 3, skoro mieszkańcy stolicy często jej nie zauważają:

Czytaj dalej

Opublikowano Śródmieście Północne | Dodaj komentarz

Jak anglik sposobem „na czubka” został oszukany.

Kościół pod wezwaniem Jana Bożego i Szpital oo. Bonifratów pod koniec XVIII wieku.

Bracia z Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego popularnie nazywani Bonifratrami do Warszawy przybyli w roku 1650 i początkowo osiedlili się na Lesznie.

Ponieważ pierwsza siedziba okazała się zbyt ciasna przenieśli się w rejon dzisiejszego placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Musieli się jednak wynieść gdy August II nazwany później Mocnym postanowił wznieść w tym miejscu pałac.

W roku 1728 znaleźli miejsce, w którym pozostają do dzisiaj. Tu wznieśli świątynię, klasztor i szpital.

Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły, Wydarzenia, Śródmieście Północne | Otagowano , | Dodaj komentarz

Aleje Ujazdowskie 24 – Twarze nad gigantami.

Znakomita większość mieszkańców Warszawy nie wie kim był Antoni Strzałecki, za to zdarzało się zapewne tej właśnie znakomitej większości podziwiać jego kamienicę w Alejach Ujazdowskich pod numerem 24.

Spośród innych domów wyróżniają ją dwaj Atlanci podtrzymujący balkon, wykuci przez rzeźbiarza Zygmunta Otto.

Sam Strzałecki był również artystą – swoje prace malarskie wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, a pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku przejął od ojca pracownię robót konserwatorskich oraz malarsko-dekoratorskich i uczynił z niej największy zakład tej branży działający w Królestwie Polskim.

Czytaj dalej

Opublikowano Śródmieście Południowe | Otagowano , | Dodaj komentarz

Rozkład jazdy na najbliższy miesiąc.

Nasze najbliższe spacery:

8 kwietnia 2018 r. (niedziela) godz. 11:05

Spacer po Foksalu i okolicach.

Start: Spotykamy się po Pałacem Zamoyskich (siedziba SARP) przy ulicy Foksal.

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


14 kwietnia 2018 r. (sobota) godz. 15:00

O kobiecie, co nie potrafiła być sławna.

Start: Spotkamy się przy pomniku Marii Skłodowskiej -Curie przy zejściu do Multimedialnego Parku Fontann

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


14 kwietnia 2018 r. (sobota) godz. 16:05

Spacer po Łazienkach Królewskich.

Start: Spotykamy się obok pomnika Marszałka Piłsudskiego przy Belwederze

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


15 kwietnia 2018 r. (niedziela) godz. 17:05

Spacer śladami Nikodema Dyzmy.

Start: Spotykamy się przy Pomniku Partyzanta przy skrzyżowaniu Jerozolimskich i Nowego Światu

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


21 kwietnia 2018 r. (sobota) godz. 15:05

Spacer po przedwojennej Warszawie.

Start: na Placu Grzybowskim u wylotu ulicy Próżnej

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


22 kwietnia 2018 r. (niedziela) godz. 11:05

Spacer śladami „Złego” Leopolda Tyrmanda – powtórka.

Start: pod pomnikiem Wincentego Witosa przy Placu Trzech Krzyży

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


22 kwietnia 2018 r. (niedziela) godz. 15:00

Na esplanadzie Cytadeli, czyli rzecz o Żoliborzu Oficerskim.

Start: Park im. S. Żeromskiego koło Aliny (wejście od pl. Wilsona)

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


28 kwietnia 2018 r. (sobota) godz. 14:00

Lasu Bielańskiego historie ukryte.

Start: spacer rozpoczniemy na pętli autobusowej przy ul. Gwiaździstej

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


12 maja 2018 r. (sobota) godz. 19:05

Stare Miasto wieczorową porą

Start: Spotykamy się pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


13 maja 2018 r. (niedziela) godz. 18:05

Spacer po warszawskim „dzikim zachodzie” śladami Złego.

Start: Spotykamy się przy fontannie pod Pałacem Kultury od strony ulicy Świętokrzyskiej

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


19 maja 2018 r. (sobota) godz. 11:05

Ukryta Historia Mariensztatu.

Start: Spotykamy się przy fontannie na rynku Mariensztackim

Kliknij tu by uzyskać więcej informacji


Lista spacerów dostępna jest także na Facebooku.

Aby się z nią zapoznać, nie jest konieczne posiadanie konta.
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz